Ο μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται.

Μονοσύλλαβοι θεωρούνται και μένουν άτονοι οι συνιζημένοι τύποι, π.χ. μια, για, γεια, πια, ποιος, ποια, ποιο, νιος κτλ.

Όμως προσοχή στη διαφορά: δυο – δύο, μια – μία, το βιος – ο βίος κτλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνο παίρνουν:

Ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή, π.χ. «Ή εμείς ή αυτοί».

Το πού και το πώς, όταν (δες ΕΔΩ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ