Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία θα σε...
Όσο καλύτερα νιώθεις με τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο αισθάνεσαι την ανάγκη να...
Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του...
Οι άνθρωποι φτιάχτηκαν για να τους αγαπάμε, τα αντικείμενα για να τα χρησιμοποιούμε. Ένας λόγος που ο κόσμος βρίσκεται...
Πάσαν σημαντικήν κάκωσιν δύναται η φύσις να υπομείνη: την πείναν, το ψύχος, την οδύνην και την ένδειαν. Αλλ΄ η ένδεια της...
Όποιος στα 50 του βλέπει τον κόσμο όπως τον έβλεπε στα 20 του, έχει απλώς...
Η βασική αιτία των προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο είναι ότι οι ηλίθιοι...
Να ΄σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια...
Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι...
Είναι εκπληκτικός αυτός ο ελληνικός λαός, που εργάζεται και πετυχαίνει...

ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΕ